skip to Main Content

Wat betekenen de wet milieu en subsidies voor jou?

De wet milieu en subsidies zijn belangrijke onderwerpen om je in te verdiepen als bedrijf met een energieverbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Sinds juli 2019 zijn gemeentes begonnen met het handhaven van de energiebesparingsplicht om te kunnen voldoen aan de internationale klimaatdoelstellingen. De energiebesparingsplicht is namelijk al opgesteld in de jaren 90, maar in Nederland werd deze niet actief gehandhaafd.

In 2013 is er al een akkoord bereikt waarin Nederland belooft heeft de energiebesparingsplicht actief te gaan handhaven, dit is nu dus sinds juli 2019 het geval. Dit betekend in praktijk dat gemeentes vanaf nu actief controleren op je rapportages in het RVO portaal.

De wet milieu en subsidies

Onder de wet milieu vallen ook regels voor subsidies. Als je als bedrijf investeert in duurzaamheid kun je eventueel recht hebben op een investeringsregeling of subsidie. Volgens de Regeling Milieu-investeringsaftrek, ook wel MIA genoemd, of de regeling Energie-investeringsaftrek, EIA, mag je de kost van duurzame investeringen aftrekken van je fiscale winst. Interessant dus. Onder de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen, VAMIL, kun je daarnaast je duurzame investering voor 75% op enig willekeurig moment laten afschrijven.

Meer weten over wet milieu & subsidies?